Hvordan et NMEA2000 Netværk bygges op

Et NMEA2000 anlæg er enkelt at bygge op. Der er bare nogle få enkle regler, som skal følges. Læs her hvordan man laver sit eget NMEA2000 netværk.

 

NMEA2000 er definitivt skibenes fremdige kommunikationsmiddel. De første NMEA2000 anlæg blev defineret i 1994/95 på basis af Robert Bosch beskrivelse af et CAN-bus netværk. Systemet er enkelt bygget op og består af en ledning, en strømforsyning, et antal T-stykker og en terminering i hver ende. Selve ledningen har 5 ledere. En skærm, strømforsyning til de tilsluttede enheder i form af en plus og en minus og to ledninger til kommunikation kaldet Can-high og Can-low. 

 


Kabel dimensioner

NMEA2000 kabel fås i tre forskellige størrelser. Micro, Midi og Mini, hvor Micro er den mindste og Midi er den største type. Forskellen ligger i den strøm som kan føres i ledningen. Micro og Midi kan hver fører 4 ampere, mens Mini kan føre 8 ampere. Micro og Midi stik er identiske mens Mini stik er noget større. Som bekendt er der spændingsfald i enhver ledning. Spændingsfaldet er afhængig af strøm, længde og tværsnit på kabel. Lange stræk bør derfor laves med tykkere kabel. Det er således meget almindeligt at lave ledningen til en vindmåler i Midi kabel mens stikledninger laves i micro kabel. På større skibe med mange tilslutninger anvendes Minikabel som hovedledning.


Strømforsyning

Strømforsyningens placering er vigtig og bør normalt ligge midt i netværket. Den består af et gult kabel, hvorfra strømmen føres ud til begge sider. Nogle lidt billigere typer har ikke mulighed for at forsyne hver side af nettet separat. Strømforbruget er derfor begrænset til 4 Amp max. Bedre strømforsyningskabler har mulighed for at forsyne hver sin side af nettet separat og kan forsynes med 2 x 4 Amp. Ved placering af strømforsyning skal det også indregnes at en sejlbåd måske ikke altid har fuld spænding på sit batteri. Hvis der er lange tynde ledninger til de fjerneste sensorer f. eks. vindmåleren og et spændingsfald til den på 1 Volt eller mere, vil denne falde ud tidligere end de andre og nærmere liggende instrumenter. Strømforsyningen til et NMEA2000 netværk skal normalt være mellem 12 og 16 Volt. Strømforsiningskablet indeholder også en jordledning. Denne skal forbindes til skibets jordplade. Der må ikke være flere jordforbindelser.


Trækning af kabel

Kablet trækkes mellem de to fjernest liggende sensorer, som et eller flere kabler sat sammen. Dette kabel kaldes ”Trunk kablet” eller hovedkablet. Efter behov kan der tilføjes ”Drop lines” eller sideledninger ved at tilføje T-stykker. Fra et T-stykke til den fjerneste komponent må der ikke være mere end 6 meter. Den samlede længde af en drop ledning må ikke være mere end 37 meter. Totalt må der ikke være mere end 78 meter drop ledning. Efter behov kan der placeres 4-fordeler i enden af hver dropledning.


Terminering

I hver ende af hovedkablet placeres en terminering. Termineringen kan enten sidde på et T-stykke eller være en Inline terminering. Termineringerne er vigtige, da der ikke vil være nogen kommunikation over NMEA2000 netværket, hvis disse mangler og systemet derfor ikke vil virke. Som hjælp til at dimensionere sit NMEA2000 netværk har Maretron lavet et program der hedder N2KBuilder. Det anbefales at tegne sit NMEA2000 system i dette program og følge de anvisninger som programmet giver. Programmet kan downloades på www.matretron.com