AIS

AIS er en international standard til automatisk udveksling af skibsdata. Data om skibe bliver vist på en dedikeret skærm eller på en plotter. Professionelle skibe anvender klasse A AIS mens lystbåde anvender klasse B. Klasse A AIS transpondere har en stærkere sender og kan i modsætning til klasse B transpondere selv sende tidssignaler.